Ota yhteyttä

Kääritään hihat ja tehdään tuloksia!

Lähetä meille viesti

Jokaisen meidän ulottuvilla on monenlaisia tiedon ja tietovirran lähteitä. Osa niistä on sellaisia, joiden seuraamiseen riittää se, että näkee pelkästään historiaa tunnin, päivän tai kuukausien viiveellä. Lisääntyvä määrä datasta on kuitenkin sellaista, jota halutaan seurata juuri sillä hetkellä, kun se on ajankohtaista. Puhutaan livedatasta tai suomeksi tietovirrasta.

Esimerkiksi meidän toteuttamalla tehdasnäytöllä seurataan eri koneiden päivän, viikon ja kuukauden sen hetkistä valmiusastetta. Näyttö kertoo, ollaanko näissä eri jaksoissa aikataulussa. Yksinkertaisilla mittarinäytöillä tilanne selviää nopealla vilkaisulla ja päivittyy aina kun tuotteita leimataan tehdyksi.

Power BI tarjoaa helpon ja nopean tavan integroida jatkuvaa tietovirtaa koontinäytölle seurattavaksi. Mielestäni tuota ominaisuutta näkee turhan vähän hyödynnettävän, varsinkin kun ottaa huomioon, kuinka helposti se on käyttöönotettavissa. Käydään lävitse kolme eri tapaa, joilla tietovirta on hyödynnettävissä Power BI:ssä.

Ohjelmointirajapinta

Ohjelmointirajapinta tukee kaikkia Power BI:n raportointiominaisuuksia, eli tietovirrasta voi tehdä raportteja sekä koontinäyttöjä. Ohjelmointirajapinnan yhteydessä voidaan käyttää myös historiadataa, tällöin puhutaan hybridi tietojoukosta.

  • Rekisteröi dataa tuottava sovellus; https://dev.powerbi.com/apps
  • Luo Power BI:ssä virtautettava tietojoukko käyttäen API -vaihtoehtoa
  • Luo sovellus, joka tuottaa tietovirtaa edellä luotuun tietojoukkoon

Azure -virtaus

Azure -virtauksen käyttäminen vaatii Azure -tilin ja Azure Portaalissa muutaman määrityksen tekemisen. Kuten ohjelmointirajapinta, niin myös Azure -virtaus tukee kaikkia Power BI:n raportointiominaisuuksia.

  • Luo Event Hub ja Streaming Analytics Job
  • Luo sovellus, joka tuottaa tietovirtaa Analytics Jobille
  • Kun Azuren jobi laitetaan käyntiin, niin Power BI -palveluun syntyy virtautettava tietojoukko ja jobille välitetty data lähtee virtaamaan Power BI:ssä raportoitavaksi

PubNub

PubNub (www.pubnub.com) tarjoaa viestintäalustan, jota voidaan käyttää todella monella eri tapaa ja eri välineillä. PubNubissa tietoa julkaistaan ja välitetään kanavassa. Kanavaa kuuntelemalla saadaan tietovirta kiinni Power BI:ssä. PubNub -rajapinnan tietovirrasta voidaan tehdä vain koontinäyttöjä.

  • Luo PubNub kanava
  • Julkaise kanavaan tietoa esim C# koodilla
  • Luo Power BI:ssä virtautettava tietojoukko, joka kuuntelee edellä luotua kanavaa

Näiden vaiheiden jälkeen (jokaisessa kolmessa vaihtoehdossa) virtautettavan tietojoukon päälle voi tehdä koontinäyttöjä, joissa näkymä päivittyy aina kun uutta dataa virtaa. Käyttökohteita voi keksiä vaikkapa kulunvalvonnan tiedoista tai tehtaan tuotantolinjojen tapahtumista – tai mistä tahansa muusta nopeasti muuttuvasta tiedosta.