Ota yhteyttä

Kääritään hihat ja tehdään tuloksia!

Lähetä meille viesti
Asiakastarina

Roadmap-toteutus selkeytti Jyväskylän kaupungin laajaa tietovarastohanketta

Oiwa Solutions toteutti Jyväskylän kaupungille teknisen toteutuksen tiekartan, eli roadmapin, osana suurempaa tietovarastohanketta. ​Roadmap-toteutuksessa tehdyn määrittelytyön perusteella kaupunki on pystynyt aloittamaan Kuntatieto-ohjelman raporttien toteutusprojektin ja saanut selvän suunnitelman tietovaraston ja raportoinnin jatkokehityksestä.

”Halusimme toteuttaa tiekartan toisaalta oman päätöksentekomme tueksi, ja toisaalta toivoimme myös palveluntuottajan dokumentoivan meille hankekokonaisuuden, erityisesti tulevat vaiheet aikatauluineen. Oiwasta meillä oli aiemmin toteutetun projektin kautta positiiviset kokemukset, ja kilpailutuksessa Oiwa valikoitui kumppaniksemme laatupisteiden kautta”, kertoo Jyväskylän kaupungin taloussuunnittelupäällikkö Vesa Voutilainen.

Sujuvasti eteenpäin haastavassa toimintaympäristössä

Roadmap-toteutuksen alussa Oiwan asiantuntijat kävivät läpi projektin tavoitteet, joiden pohjalta projektikokonaisuus vaiheistettiin ja aikataulutettiin.

”Oiwa on hoitanut tietovaraston rakentamisen ja mallintamisen meiltä tulleiden sisältömääritysten pohjalta. He ovat myös rakentaneet tilastoinnin edellyttämiä raportteja ja luoneet menetelmän, jolla raportit saadaan toimitettua vaaditussa muodossa eteenpäin. Oiwalaisten panos tässä työssä on ollut merkittävä. Omin resurssein emme olisi tähän pystyneet”, kertoo Jyväskylän kaupungin laskenta-asiantuntija Katja Minkkinen.

Projektin toteuttaminen on ei ole ollut kuitenkaan täysin yksiselitteistä, sillä kokonaisuudessa on pitänyt tasapainotella myös valtiolta tulevien ohjeiden ja suunnitelmien varassa: ”Tilastoraportoinnin sisällöt määritellään valtion toimesta, ja heidän osaltaan määrittelytyö tehdään erillisinä vaiheina, joita kunnat saavat kommentoida erissä. Olemme joutuneet rakentamaan oman raportointiympäristömme näiden luonnosten pohjalta, ja se on asettanut omat haasteensa projektille ja sen etenemiselle” Minkkinen kertoo.

Oiwa Solutions saakin tunnustusta erityisesti haastavassa toimintaympäristössä toimimisesta: ”Oiwan asiantuntijat ovat pystyneet viemään toteutusta eteenpäin varsin puutteellisista ja muuttuvista määrityksistä huolimatta. Toisaalta he eivät ole tehneet tai teettäneet turhaa työtä, vaan todenneet selkeästi, jos johonkin asiaan on tarvittu lisämäärityksiä. Toimintamalli on ollut interaktiivinen, iteratiivinen ja kustannustehokas, kiteyttää Voutilainen. ”Oiwalaisilta olemme saaneet myös hyvin tukea ja ehdotuksia teknisten kysymysten ratkaisemiseksi”, Minkkinen lisää.

Yhteistyö jatkuu Kuntatieto-ohjelman jälkeen

Kuntatieto-hankkeeseen liittyvän projektin lisäksi Oiwan asiantuntijat kävivät myös laajemmin läpi kaupungin raportointitarpeita, ja sen pohjalta laadittiin alustava suunnitelma ja aikataulutus projektin jatkamiseksi kuntatietovaiheen jälkeen. Seuraavaksi tavoitteena on saada kaupungin johdon raportointi toteutetuksi nyt rakennettavan uuden tietovaraston pohjalta.

”Oiwan asiantuntijat ovat pystyneet viemään toteutusta eteenpäin varsin puutteellisista ja muuttuvista määrityksistä huolimatta. Toimintamalli on ollut interaktiivinen, iteratiivinen ja kustannustehokas.”

Vesa Voutilainen, taloussuunnittelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki toteuttaa valtakunnallista Kuntatieto-hanketta, eli kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaa. Ohjelman lopputuloksena sekä kunnat että valtio pystyvät käyttämään samoja yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia tietoja omissa päätöksentekoprosesseissaan. Hankkeen myötä kunnilla on velvollisuus toimittaa kunnan talouden tilastointiin liittyvä raportointi automatisoidusti Valtionkonttoriin vaiheittain vuoden 2020 alusta lähtien.