Ota yhteyttä

Kääritään hihat ja tehdään tuloksia!

Lähetä meille viesti
Asiakastarina

Kuinka analytiikalla voidaan pelastaa ihmishenkiä?

Mitä vastaanottohuoneessa tai muussa hoitokontaktissa itse asiassa tapahtuu? Tavoittaako järjestelmämme vain aktiivisesti hoitoon hakeutuvat, vai huolehdimmeko hoidon piiriin myös ne hitaammin vastaanotolle hakeutuvat ja usein eniten hoidosta hyötyvät ihmiset?

”Näitä kysymyksiä pysähdyimme tosissamme miettimään Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa eli Jytessä vuonna 2015”, kertoo Jyten avosairaanhoidon kehittäjälääkäri Aapo Tahkola. Syntyi tarve systemaattiselle hoidon laadun mittaamiselle niin, että jatkuvasti päivittyvä, luotettava tieto olisi jokaisen ammattilaisen saatavilla.

Laatupankin avulla säästetään ihmishenkiä ja pienennetään kustannuksia

Yhteistyössä oiwalaisten kanssa syntyi lopulta sopiva työkalu, selainkäyttöinen avosairaanhoidon laadun seurantajärjestelmä eli Jyten Laatupankki. Laatupankkia ja jatkuvan laadun parantamisen prosesseja kehitetään muuttuvien tarpeiden ja lisääntyvän tiedon pohjalta jatkuvasti. Tähtäimessä on määrätietoinen, pitkäjänteinen ja mitattava hoidon laadun parantaminen.

Laatupankki on ollut tärkeässä roolissa erityisesti sepelvaltimotautipotilaidemme hoidon laadun parantamisessa sekä verenohennuslääkehoidon hoitotasapainon parantamisessa. Varovaisestikin arvioiden olemme pystyneet tällä työllä säästämään väestössämme useita sydänkohtauksia ja aivohalvauksia. Näillä mittareilla Jytessä tarjotaan tällä hetkellä todennäköisesti Suomen parasta hoitoa ja tulokset ovat myös kansainvälisessä vertailussa huomattavan hyviä.”, toteaa Tahkola.

Laatupankin ytimenä on potilastietojärjestelmästä tuotavien tietojen pohjalta rakennettu tietovarasto (DW). Tietovaraston päällä toimii ohjelmistologiikat, joiden avulla hoitotasapainon ja seurantakattavuuden automaattisesti päivittyvät mittarit tuotetaan terveydenhuollon ammattilaisten saataville. Tällä hetkellä järjestelmällä pystytään seuraamaan diabeteksen, verenohennushoidon ja tiettyjen valtimotautien hoidon laatua. Lisäksi Laatupankista on saatavissa kattavasti yleistä potilastietojärjestelmien sisällä olevaa tietoa. Laatupankkiin voidaan kytkeä mikä tahansa operatiivinen järjestelmä datalähteeksi. Näin olleen Laatupankin käytön ja sisällön laajentaminen on helppoa.

Jytessä ollaan siis tärkeän asian äärellä, kirkastamassa terveydenhuollon ydintehtävää eli terveyden edistämistä ja sairauksien hyvää hoitoa. Me Oiwalla olemme onnellisia saadessamme olla osana tätä tärkeää työtä.

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) toimii kolmen kunnan alueella Keski-Suomessa: Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla. Sen piiriin kuuluu kahdeksan terveysasemaa: Hankasalmi, Huhtasuo, Keskusta, Kuokkala, Kyllö, Palokka, Uurainen ja Vaajakoski.